ابراهیم(فرهام) نیکپور

تاریخ و محل شهادت:

یکبار سی شهریور دستگیر و پس از مدتی آزاد میشود

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید