مازندران ✕

آخرین بروز رسانی در 2024-02-05 19:51:06

آمار کل شهدا: بیش از ۷۰۰ شهید

اسامی و مشخصات گردآوری شده: ۶۷۸ شهید

تایید و تدقیق شده توسط سازمان مجاهدین خلق ایران