نرگس خرمی‌فرد

تاریخ و محل شهادت:

وی وکیل پایه یک دادگستری بود که به پرونده جوانان ربوده شده رسیدگی می‌کرد

در ماه  آبان در اعتراضات مشهد ناپدید و پس از یک هفته بی‌خبری به خانواده‌اش گفتند دخترتان در زندان خودکشی کرده!

و پس از گرفتن دو میلیارد وثیقه پیکرش را در حالی که تیر به قلبش خورده بود تحویل دادند

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید