امیر مصدق

تاریخ و محل شهادت:

او در جنبش انقلابی مردم مشهد توسط مزدوران جمهوری اسلامی با ضربات متعدد باتوم به شدت مجروح می‌شود و به دلیل شدت جراحات وارده، در بیمارستان جان خودش را از دست می‌دهد. او تک فرزند خانواده‌اش بود

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید