مهدی کابلی کفشگیری

تاریخ و محل شهادت:

مهدی کودک ۱۵ساله‌ای بود که بر اثر شکنجه مزدوران خامنه‌ای به کما رفت و به شهادت رسید.

 

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید