محمدرضا بالی لاشک

تاریخ و محل شهادت:

شیر مردی از دیار اسپهبد خورشید و مازیار، که جان داد اما نگذاشت مزدوران خامنه‌ای دختران وطن رو بازداشت کنند
جاویدنام محمدرضا_بالی در اعتراضات مراسم چهلم حنانه حسینعلی کیا در نوشهر مازندران توسط ماموران سرکوبگر خامنه‌ای کشته شد.

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید