علی فاضلی

تاریخ و محل شهادت:

🔸شهید قیام علی فاضلی متولد ۱۳۷۲ از شهرستان آمل،‌ لیسانس حسابداری ،‌ درتمام تظاهرات سراسری مردم آمل فعالانه شرکت داشت. با شروع  قیام به خانواده‌اش گفته بود‌:
«‌مرا شهید راه آزادی حساب کنید‌»
شهید قیام علی فاضلی در آخرین روزهای قبل از شهادتش نوشته بود :
«الهی ... کمک کن تا که با ناحق نسازم، ‌برای مشق آزادی بمیرم »
علی قهرمان از لیدرهای تظاهرات جوانان در آمل بود.

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید