1401-10 ✕

آخرین بروز رسانی در 2024-03-02 03:57:33

آمار کل شهدا: بیش از ۷۰۰ شهید

اسامی و مشخصات گردآوری شده: ۶۸۱ شهید

تایید و تدقیق شده توسط سازمان مجاهدین خلق ایران