لطفا اطلاعات شهدا یا کسانی که در تهدید اعدام قرار دارند را برای ما ارسال کنید.