معرفی

سایت شهدای قیام سراسری با تکیه بر اطلاعات مردمی و تدقیق آن، اطلاعات دقیقی از شهدای قیام را ارائه می‌کند.

شهدای قیام سراسری، جان پاکشان را فدیه راه آزادی مردم ایران کردند. در این سایت با ثبت این شهیدان نام آنها را جاودان می‌کنیم.

اهداف

  • تک تک هموطنان در آشنایی با نام و مرام‌شان با آنها تجدید عهد کرده و در به ثمر رساندن این انقلاب دموکراتیک کوشاتر خواهند بود.
  • هم‌چنین معرفی این شهیدان مهر باطلی بر تلاشهای آخوندها برای مخدوش کردن شهدای این قیام سراسری است.

با ارسال اطلاعات خود در تقویت این تلاشها ما را یاری رسانید.