مجید توتازهی

تاریخ و محل شهادت:

 مجید، فرزند گل‌محمد، و ۲۲ساله بود که در تاریخ ۹مهر از ناحیه شش و کبد مورد اصابت گلوله مزدوران خامنه‌ای قرار گرفت و در تاریخ ۲۴ مهر به شهادت رسید.

 

 

 

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید