نیما (پارسا) شفیعی مقدم

تاریخ و محل شهادت:

🟠به یاد نیما هنرمند جوان و مبارز یاسوج
نیما شفیعی  با نام مستعار پارسا، هنرمند جوانی بود که در اوج شکوفایی‌اش در سن ۱۸ساله‌گی پرپر شد. نیما  در یاسوج با شروع قیام سراسری همراه با خواهرش به قیام کنندگان پیوست و هنرش را در راه کمک به قیام و استمرار آن به خدمت گرفت. اما بعد از اینکه در اواخر آبان۱۴۰۱خواهرش دستگیر شد و بدنبال اذیت و آزار و تهدیدهای مزدوران حکومتی، پارسا که بشدت نگران اوضاع خواهرش بود در شب باخت تیم فوتبال حکومتی قلبش از تپش ایستاد و از میان ما پر کشید. 

 

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید