اسماء سادات شجاعی

تاریخ و محل شهادت:

اسماء ۲۴ ساله اهل وساکن کرج ، دانشجوی فوق لیسانس حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی بود و به عنوان کمک حسابدار کار می‌کرد .
اسماء دلاور در قیام و تظاهرات به همراه دوستانش شرکت می کرد، در چهلم شهید حدیث نجفی دربهشت سکینه کرج ، مورد شناسایی نیروهای اطلاعاتی رژیم قرارگرفت و تعقیب و سپس ربوده شد .
اسماء دلیر بعد از یک هفته  زیر شکنجه های وحشیانه به شهادت رسید. جنایتکاران رژیم آخوندها اعضای داخلی بدن اش را برای فروش خارج کردند .
رژیم به خانواده اش فشارزیادی آورد و تهدید کرد که نباید جنایت اش رسانه ای شود و علت فوت را خودکشی اعلام کرد.
سرانجام پیکر شهید قیام اسماء شجاعی درسکوت خبری و با حضور گسترده نیروهای امنیتی وقاتلانش در آرامستان بهشت سکینه کرج در قطعه ۲۴ ، ردیف ۱۰ وشماره ۳ مظلومانه به خاک سپرده شد.

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید