ابوالفضل احمدپور

تاریخ و محل شهادت:

ابوالفضل که تنها ۲۰سال داشت، در جریان قیام سراسری ۱۴۰۱ بر اثر اصابت ماشین مزدوران نیروی انتظامی به موتورش در تاریخ ۳۰مهر در تهران به شهادت رسید.

او را در آرامستان اسلامشهر به خاک سپردند.

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید