وحید شیعه‌زاده

تاریخ و محل شهادت:

🌹وحید، ۲۳ساله و متولد شهر شیراز بود که  بر اثر شلیک مستقیم مزدوران خامنه‌ای در معالی‌‌آباد شیراز به شهادت رسید.
او مربی ورزش و از مدال آوران رقابت‌های داخلی و خارجی در رشته بیلیارد بود.

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید