بهزاد پره

تاریخ و محل شهادت:

بهزاد پره فرزند ماشاءالله در تهران بر اثر شلیک مزدوران خامنه‌ای به شهادت رسید ولی به خانواده‌اش گفتند تصادف کرده است.

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید