امید علی‌محمدی

تاریخ و محل شهادت:

🌹شهید راه آزادی امید علی محمدی، متولد شهر اراک، دانشجوی زبان‌شناسی بود. 
وی در سال ۱۴۰۰ در درگیری با دو مامور لباس شخصی دستگیر و به زندان افتاد.
 او را به اتهامات واهی محکوم کردند اما امیدعلی محمدی، در زندان شجاع و مقاوم ایستاد.
او در تاریخ ۵بهمن ۱۴۰۱، بدون هیچ اطلاع قبلی به خانواده یا حتی خودش، در سکوت خبری اعدام شد. 
خانواده بعد از تحویل پیکر، از اعدام او مطلع شدند. 

 

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید