مهرداد ذوالفقاری

تاریخ و محل شهادت:

مهرداد ۳۵ سال داشت که با شلیک مزدوران خامنه‌ای خائن به سرش در تهران، جان خود را از دست داد.

مهرداد زمانی که کودک بود، والدین خود را از دست داد و کسی را نداشت تا درباره قتل او اطلاع‌رسانی و دادخواهی کند.

پیکر مهرداد به طرز غریبانه‌ای در روستای پدری او در لرستان به خاک سپرده شد.

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید