مهدی صادقی

تاریخ و محل شهادت:

🌹🌹شهید راه آزادی مهدی صادقی، ۲۵ساله، متولد شهر ایلام، در جریان قیام سراسری ۱۴۰۱، به تاریخ ۲۰مهر به مدت ۴۲روز بازداشت شد.
او پس از آزادی از زندان به طرز مشکوکی در تهران جانباخت. 
پیکر این شهید در کنار برج آزادی تهران کشف و شناسایی گردید. 

هموطنی فاش کرده است که :

ایشون را  اداره اطلاعات تهران خواسته بود  اول  شایعه کردن خودکشی کرده بعد زنده یاد فیلم استوری کرد که دروغه  وبعدش ساعت ۱ونیم نصفه شب از تهران تماس گرفتن به برادرش وگفتن خودکشی کرده اینم فیلم استوریش که میگوید شایعه کرده اند من خودکشی کرده ام 

اینم در آخر بگم که مهدی پدر و مادرنداشت و پیش برادر بزرگترش بزرگ شده بود که ازشون با تهدید خواسته بودن که بگن مهدی برای کار به تهران میاد و پیش کسی نگن که اطلاعات احضارش کرده

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید