ملیکا برجی

تاریخ و محل شهادت:

🌹شهید راه آزادی ملیکا برجی، ۱۲ساله، متولد شهر کرج، در اسفند ۱۴۰۱ به همراه خانواده اش برای مراسم ترحیم رفته بود.
او به فاصله کوتاهی بعد از پیاده شدن از ماشین، بر اثر شلیک مستقیم مزدوران خامنه‌ای مجروح و به مدت ۴ماه در کما بود.
ملیکا در تاریخ ۱۳تیر ۱۴۰۲ پس از تحمل ۴ماه درد و رنج ناشی از جراحات وارده، به شهادت رسید و در بهشت سکینه کرج به خاک سپرده شد.

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید