محمد نوری

تاریخ و محل شهادت:

محمد بر اثر شلیک مزدوران خامنه‌ای به شهادت رسید ولی خانواده اش را تهدید کردند که علت مرگ را تصادف بگویند.

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید