کیانا آتش‌زر

تاریخ و محل شهادت:

کیانا ۱۵سال داشت که بر اثر ضربات باتوم به سرش به شهادت رسید ولی خانواده‌اش را تهدید کردند که علت مرگ را افتادن در چاه عنوان کنند.

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید