مهدی الماسی

تاریخ و محل شهادت:

جوان شورشگر و قهرمان ایذه‌ای، مهدی الماسی که در قیام آبان ۱۴۰۱ شرکت داشت، در یورش مسلحانه پاسداران جنایتکار و پس از یک نبرد دلیرانه به‌شهادت رسید. این حمله جنایتکارانه تحت نظارت و فرماندهی پاسدار حسن شاهوارپور فرمانده سپاه ولیعصر خوزستان صورت گرفت که از سال ۵۹ در سپاه به جنایت مشغول است. او در قیام آبان ۹۸ عامل اصلی کشتار مردم ماهشهر بود.

 

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید