امیر حسین زارع‌زاده

تاریخ و محل شهادت:

 امیرحسین ۱۸ساله، دانش آموز سال آخر دبیرستان رشته تجربی اهل تبریز شهرستان سراب ، ساکن ملارد بود.

در تاریخ ۲۵آبان هنگام بازگشت از سر کار درمیان اعتراضات آبان ۹۸، دو گلوله یکی به بازوی چپ و دیگری پهلوی چپ او اصابت کرد. بعد از ۴۲ روز بستری، که ۹ روز آن در بیمارستان امام سجاد شهریار بوده به بیمارستان میلاد تهران منتقل گردید که یک بازویش به علت عفونت قطع شد.

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید