فرزاد انصاری‌فر

تاریخ و محل شهادت:

۲۷ساله ، کارگر کاشی‌کار

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید