آزاده ضربی

تاریخ و محل شهادت:

آزاده ۲۶ساله،دانشجوی دانشگاه آزاد شهر قدس، بر اثر اصابت گلوله مزدوران خامنه‌ای به گلویش، در کرج به شهادت رسید.

 

 

 

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید