آریان رجبی

تاریخ و محل شهادت:

آریان ۲۰ساله (متولد ۲۳ دی ۱۳۷۸) بود، 

شنبه ۲۵ آبان بر اثر شلیک مزدوران خامنه‌ای در مریوان زخمی و پس از گذشت سه روز، سه‌شنبه ۲۸ آبان به شهادت رسید.

پیکر آریان رجبی پس از تحویل به خانواده به روستای «حسن اوله» در نزدیکی شهر مریوان منتقل و درآنجا به خاک سپرده شد.

 

 

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید