آرشام ابراهیمی

تاریخ و محل شهادت:

آرشام ۲۱ ساله دانشجوی دندانپزشکی بود، مزدوران خامنه‌ای در اصفهان از پشت به او شلیک کرده و در همان وضعیت او را بازداشت کردند.
۴روز بعد خانواده جسد گلوله خورده و شکنجه شده‌اش را به‌شرط عدم اطلاع رسانی و بدون برگزاری مراسم شبانه دفن کردند.

 

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید