ارشاد رحمانیان

تاریخ و محل شهادت:

۲۴ساله،متولد ۲۸آذر۱۳۷۴ در روانسر، فارغ‌التحصیل هوش‌بری اتاق عمل از دانشگاه سنندج بود که در ۲۶ابان در محل کارش در مریوان بازداشت شد و یکماه بعد پیکرش با جمجمه شکسته و سوراخ، آثار کبودی بر کتف و گردن و دست و پای شکسته، در حاشیه سد گاران مریوان پیدا شد.

 

 

 

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید