آرش کهزادی

تاریخ و محل شهادت:

آرش کهزادی، نوجوان ۱۶ ساله، اصالتا اهل دورود- لرستان، در جریان تظاهرات در اسلامشهر با شلیک تک تیرانداز به سرش به شهادت رسید.

در عکس دوم زیر، شخص کنار آرش، مهدی کهزادی عموی آرش است که در قیام دی ماه ۹۶ به دست مزدوران رژیم مقابل کانون بسیج در شهر دورود به شهادت رسید. 

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید