آرش ایوبی

تاریخ و محل شهادت:

آرش ۲۷سال داشت (متولد تیر ۱۳۷۱) و در جوانرود توسط مزدوران سپاه قدس به شهادت رسید.

 

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید