احمدرضا فلاح

تاریخ و محل شهادت:

احمدرضا در یافت آباد تهران به شهادت رسید.

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید