احمد قربانی دستجردی

تاریخ و محل شهادت:

احمد با شلیک تیرجنگی مزدوران یگان ویژه خامنه‌ای به شهادت رسید.

 

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید