احمد خواجه آلبوعلي (دریس)

تاریخ و محل شهادت:

  احمد(دریس)، جوان ۱۷ ساله در «دروازه قرآن» ورودی شهر کوره و از فاصله بسیار نزدیک، در هنگام رویارویی با مزدوران خامنه‌ای جان خود را در راه آزادی از دست داد. وی اولین شهید شهر کوره(شهرک طالقانی) در قیام آبان ۹۸ بود.

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید