احمد چراغیان

تاریخ و محل شهادت:

احمد چراغیان ۴۰ساله و پدر سه فرزند، کارمند پتروشیمی بود. وی با شلیک بیش از ۲۵گلوله به قلبش توسط مزدوران خامنه‌ای در شهرک جراحی به شهادت رسید.

 

 

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید