احسان عبدالله‌نژاد

تاریخ و محل شهادت:

وی آرایشگر بود و در زمان شهادت ۲۸سال داشت.

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید