احد بشاره دورقی

تاریخ و محل شهادت:

احد ۲۲ساله متولد۷۶ در ماهشهر کارگر کارگاه ام‌دی‌اف‌سازی با شلیک به کمرش و برخورد سرش به جدول جانباخت برای تحویل پیکرش ۳۵میلیون تومان از عمویش گرفتند. بعد از فوت پدر و مادرش او سرپرست ۲خواهرش و نان‌آورخانواده ۳نفره‌شان بود.

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید