ابوالفضل شعبانی

تاریخ و محل شهادت:

ابوالفضل دانش‌آموزی ۱۶ساله بود که در مسیر بازگشت از مدرسه هدف تیراندازی مزدوران خامنه‌ای قرار گرفت و به شهادت رسید.  

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید