ابراهیم مهدی‌پور

تاریخ و محل شهادت:

او ۵۰ساله، پدر سه فرزند، متولد مسجد سلیمان و ساکن کرج بود.

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید