ابراهیم منصوری

تاریخ و محل شهادت:

ابراهیم منصوری، متولد ۱۳۶۲(۳۶ساله)، دارای یک فرزند، حین بازگشت از کار و پیاده شدن از سرویس شرکت با شلیک مسقیم در یزدانشهر، نجف آباد اصفهان توسط مزدوران خامنه‌ای به شهادت رسید.

 

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید