مجید کاظمی شیخ شبانی

تاریخ و محل شهادت:

مجید، ۳۱ساله، تولیدکننده ظرووف مسی بود که بدست دژخیمان خامنه‌ای سربدار شد.  وی را در گورستان حبیب آباد به خاک سپردند.

 

 

 

 

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید