صالح میرهاشمی بلطاقی

تاریخ و محل شهادت:

صالح، از سربداران قیام، مربی کاراته و ۳۷ ساله بود. او از جمله زندانیان سیاسی بود که در زندان دستگرد اصفهان توسط دژخیمان خامنه‌ای به دار آویخته شد.

 

 

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید