امیرحسین تروال ایمان (اشکان)

تاریخ و محل شهادت:

متولد ۱۳۵۵- وی در تاریخ ۲ آبان ۱۴۰۱، در پی یورش مزدوران خامنه‌ای به خانه‌اش در منطقه علی‌آباد تهران بازداشت شد. او چندین روز در بازداشتگاه تحت بازجویی و شکنجه بود و سپس به زندان تهران بزرگ منتقل شد. امیرحسین ده روز پس از آزادی بر اثر عوارض شکنجه‌ جان باخت.

 

 

 

 

 

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید