محمد امینی

تاریخ و محل شهادت:

محمد متولد ایذه  و از فعالان قیام ساکن اصفهان بود.

 وی بر اثر شلیک گلوله توسط مزدوران رژیم به شهادت رسید و در فولادشهر به خاک سپرده شد.

 

 

 

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید