آرش فروزنده جمالی (میلاد)

تاریخ و محل شهادت:

آرش که متولد آبادان بود ۳۲سال داشت، بر اثر مسمومیت، در تهران به شهادت رسید. مزار وی در بهشت رضای آبادان- قطعه ۶ ردیف ۳۲ است.

 

 

 

 

 

 

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید