شیرزاد احمدی‌نژاد

تاریخ و محل شهادت:

شیرزاد۴۱ ساله و پدر ۳فرزند بود که در زیر شکنجه اطلاعات سپاه ارومیه به شهادت رسید.

 

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید