زهرا میکائیلی

تاریخ و محل شهادت:

زهرا ۱۹سال داشت (متولد مهر ۱۳۸۱) و دیپلم تجربی بود

او در شهریور ۱۴۰۱ در قیام دستگیر شد و بعدا پیکر بی‌جانش که در زیر شکنجه به شهادت رسیده بود، در بندرعباس پیدا شد.

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید