محبت مظفری

تاریخ و محل شهادت:

دکتر محبت مظفری  در تهران در حال گذاراندن دکتری در رشته وکالت بود در اعتراضات سراسری تهران شرکت کرد و دستگیر شد پس از آزادی از زندان اوین بر اثر ضربات باتوم و شکنجه در زندان، جان باخت. پیکر بی جانش را ۱۳بهمن در بهشت رضوان بهبهان به خاک سپردند.‌‌‌‌‌‌

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید