عادل عفراوی

تاریخ و محل شهادت:

وی کارمند صدا و سیما بود که  به اتهام امنیتی بازداشت و شکنجه شد. با قرار وثیقه ۱۰میلیاردی آزاد شد اما بعد از چند روز بطرز مشکوکی جان خود را از دست داد.

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید