احمد اسماعیل‌زهی (شه‌بخش)

تاریخ و محل شهادت:

شهادت بر اثر شکنجه

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید